Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Program szabályzat

HU/RO

Az Argumentum nostrum egyesület nyári programjainak

SZABÁLYZATA

 

 1. Szervező

Az Argumentum nostrum egyesület nyári programjai a következők:

– ANYÓ – nyári óvoda 3-6 éves gyermekeknek (óvodás korú gyermekek),

– GRUND – nyári iskola 6-11 éves gyermekeknek (0-4. osztályos gyermekek),

– ERDEI ÓVODA és/vagy iskola – vegyes csoporttal (3-11 éves gyermekek) működő szabadidős programok Kolozsvár közelében levő faluban,

– TANODA – felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások egyéni és kiscsoportos foglalkozások, kisiskolásoknak,

– ALKOTÓ HÁZ – a Grund program kiterjesztése 5-8. osztályos gyermekeknek.

Az egyesület adatai:

Székhelye: Kolozsvár, Bocskai/Sextil Pușcariu utca 3 szám, I. emelet, 7-es lakás.

Adószám: 35543557

Bankszámlaszám (IBAN kód): RO13 BTRL RONC RT03 3443 3501

Szervező:

Fekete Emőke, az egyesület elnöke, főszervező.

 1. A programokba való iratkozás

A programokban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. A szülők kötelesek előre és időben jelezni, amennyiben gyermekük nem vesz részt a heti csoporttevékenységen, hogy helyét átadhassuk a várólistán szereplő következő gyermeknek.

A helyszínváltoztatás, pedagógus változtatás jogát fenntartjuk, illetve programunkat folyamatosan alakítjuk az igényekhez.

 1. Tagdíj

Az a szülő, aki regisztrálja a gyermekét az egyesület valamelyik programcsoportjába, az egyesület programtagjává válik. A programtagokra a csoportprogram idejére érvényesek a programtagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek. Ennek értelében a programtagnak ki kell fizetnie a programtagdíjat, amelyet minden programcsoportnál meghirdetünk, amivel a kiválasztott csoport/csoportok működését támogatják.

A programtagdíj nem visszatéríthető. Amennyiben visszalépne valamelyik programunkról, ezt a honlapunkon keresztül teheti meg a fiókjából, a program szabályzata szerint. Amennyiben betegség miatt nem tudja látogatni programjainkat, kérem orvosi igazolással jelezze a szervezők felé a programok@argumentumnostrum.ro emailcímen. Ez esetben a programtagdíj összegét programutalvány formájában felhasználhatja más programokra való iratkozásnál, a program szabályzata szerint.

Amennyiben a szülőnek nem áll módjában a hozzájárulásával támogatni a kiválasztott csoport működését (szociálisan hátrányos helyzetben van, kis  jövedelmű, nagycsaládos), előzetesen, többlet támogatott helyekre jelentkezhet a programok@argumentumnostrum.ro email címen.

Általános szabály:

A programtagdíjat a jelentkező kifizetheti az eseményre való regisztráció pillanatában, vagy legkésőbb az eseményt megelőző 3. napig. Ezt a határidőt módosíthatjuk, amennyiben túljelentkezés van az illető csoportba.

Speciális szabály:

A programokra való jelentkezés dinamikáját figyelembe véve, a szervező egyesület megszabhatja, hogy a tagdíjat részben vagy teljes egészében kötelező legyen kifizetni az eseményt megelőzően, a következő képen:

 1. Amennyiben a jelentkező az esemény előtt több, mint egy héttel regisztrál a programpontra, a jelentkezés pillanatában a tagdíjból köteles kifizetni a programtagdíj egy bizonyos részét.
 2. Amennyiben a jelentkező az esemény előtt 1 héttel regisztrál a programpontra, a jelentkezés pillanatában köteles kifizetni a teljes tagdíjat. Az esemény előtti héten minden korábbi jelentkező köteles kifizetni a programtagdíj fennmaradó részét, különben jelentkezését töröljük és elveszíti az kifizetett tagdíj összegét.

A jelentkező, az egyesület honlapján létrehozott fiókjában, szabadon rendelkezhet a programpontokra való jelentkezéseivel a programpont előtti hétig (a továbbiakban határidő): törölheti ezeket teljesen vagy választhat más programpontot. Amennyiben résztagdíjat fizetett, vagy már kifizette a teljes tagdíjat, a kifizetett összeg is követi a kiválasztott programpontok módosítását a következő képen:

 1. A határidő előtt módosított jelentkezés alakalmával kifizetett programtagdíj átkerül a módosított programra.
 2. A határidő előtt törölt jelentkezés esetében, amikor a jelentkező nem választ új programot, kap egy program-utalványt, amelynek értéke megegyezik a törölt programra kifizetett tagdíj értékével. A jelentkező bármikor rendelkezhet az utalvánnyal, felhasználhatja más programpontokra való jelentkezésnél.

A programtagdíj kifizetésének módjáról az egyesület szabadon dönthet, erről tájékoztatja az érdeklődőket a programpont meghirdetésénél. Amennyiben több gyermeket irat be programjainkra a jelentkező, a programtagdíj gyermekenként értendő.

 

A részleges programtagdíj NEM VISSZATÉRÍTENDŐ semmilyen esetben (viszont átvihető egy másik csoportra, amennyiben a szülő a fiókjából módosítja az iratkozását.

 

 1. A szervező egyesület, valamint a programokba regisztráló szülők jogai és kötelezettségei:

A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy gyerek beíratását visszautasítsa vagy módosítsa, ha:

 • A helyek beteltek;
 • A gyermek nem szobatiszta;
 • A gyermek speciális oktatást igényel;
 • A gyermek megbetegedett.
 • A gyermeknek olyan viselkedési zavarai vannak, melyek befolyásolják az oktatás folyamatának megfelelő működését vagy a többi gyermek biztonságát;
 • A kedvezményezett nem teljesíti vagy nem teljesítette a program során a szerződésben/beiratkozáskor vállalt kötelezettségeit.

Előre nem látható események, valamint fertőző betegségek stb. esetén a programot felfüggesztjük. A szervező egyesület fenntartja a programváltozás jogát.

A szervező vállalja és biztosítja:

 1. a) a gyermek felügyeletét, oktatását ellátó személyt;
 2. b) a napi tevékenységhez szükséges eszközöket és a szükséges felszereléseket;
 3. c) napi három fogásos, meleg ebédet;
 4. e) tájékoztatja a szülőket a gyerek viselkedéséről;
 5. f) azonnal értesíti a szülőket a gyerek egészségi állapotának változásáról, illetve sürgősségi esetben értesíti a mentőszolgálatot;
 6. g) elkülönítik a közösségtől a beteg gyermekeket, valamint azokat, akik veszélyt jelentenek mások egészségére;
 7. h) betartja a szülő által közölt étkezési vagy gyógyszeres kezelési útmutatást;
 8. i) a program érdekében begyűjtött személyes adatokat harmadik személynek át nem adja, és kizárólag a program céljainak megvalósítására használja, használat után törli ezeket;
 9. j) kérésre módosítja, törli a begyűjtött személyes adatokat.

A programokra regisztráló szülő jogai és kötelezettségei:

 1. a) tájékoztatja a szervezőt a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos bármely dologról: allergia, kórtörténet, megfigyelt magatartási problémák, étrend, krónikus betegségek, egészségi állapot, stb.;
 2. b) tájékoztatja írásban a szervezőket arról, hogy ki viheti el a gyermeket a csoportfoglalkozásról;
 3. c) tiszteletben tartja a programidőt (9:00-17:00);
 4. d) az intézményen belül, a törvényben előírt biztonsági szabályokat betartja;
 5. e) a gyereket egészségesen hozza a közösségbe. Amennyiben betegség jelei észlelhetők, a szülő köteles a gyereket hazavinni;
 6. f) tájékoztatja a szolgálatos pedagógust a gyerek egyészségi állapotában bekövetkezett bármely változásról. Amennyiben a gyereknek fertőző betegsége van, a szülő akkor is tájékoztatja erről a szervezőt, ha nem hozza a tevékenységre;
 7. g) sürgős esetben megengedi, hogy a gyereket szakorvosok kezeljék;
 8. h) a gyerek tulajdonáért teljes felelősséget vállal, veszteség/kár esetén, a szervező nem vállal felelősséget és kártérítés sem követelhető;

 

 1. Pedagógusok, foglalkozásvezetők

Az egyesület programjait pedagógusok, illetve foglalkozásvezetők közreműködésével bonyolítja le. A pedagógusok váltásban dolgoznak, munkájukat dadusok és önkéntesek segíthetik. Az Erdei óvoda/iskola csoportjaiban egyszerre két pedagógus van jelen a program teljes időtartama alatt.

A foglalkozásvezetők különböző műhelymunkákat vezetnek. A műhelymunkák beütemezése a program során történik.

A heti program a pedagógusok által javasolt témakörök mentén szerveződnek. A pedagógus köteles a program kezdete előtt bemutatni a hetes tevékenységi tervét, amely tartalmazza a javasolt tevékenységek leírását/forgatókönyvét, napi bontásban. A tervezett program időjárás függvényében módosulhat. A csoporttevékenység során a pedagógus a tematikához kapcsolódó énekekkel, mondókákkal, készségfejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal és kézimunkával készül.

A szolgálatos pedagógusok délelőtti váltásban 8:00-12:30 között, délutáni váltásban 12:30-17:00 óra között dolgoznak. A pedagógusok az utolsó gyermek elvitele után távozhat délután.

 1. Napi program
Óra Tevékenység
8.30-9.00 –      A gyermekek érkezése és fogadása: a gyermekeket a szülők, kísérők hozzák a program helyszínére, a szolgálatos pedagógusnak adják át őket.
9.00- 10.00 –      A gyermekek játszanak, ismerkednek, majd kézmosás után közösen elfogyasztják az otthonról hozott reggelit/tízórait.
10.00-12.00 –      Játékok és szabadidős, oktatási, fejlesztő tevékenységek, kézműves és/vagy kézimunka foglalkozások
12.00-12.30 –      Kézmosás, készülődés az ebédhez, amelyet catering szolgálat biztosít;

–      Azokon a helyszíneken, ahol párhuzamosan ANYÓ és GRUND csoport is működik, előbb ebédelnek a nyári óvodások, majd 13:30-tól az iskolások.

12.30-13.30 –      Ebéd elfogyasztása

–      Azokon a helyszíneken, ahol párhuzamosan ANYÓ és GRUND csoport is működik, előbb ebédelnek a nyári óvodások, majd 13:30-tól 14:30-ig az iskolások.

13.30 (14:30)-15.30 –      Az ANYÓ csoportjaiba járó gyermekek, valamint az óvodáskorú Erdei óvodások lefekvéshez készülődnek, majd meseolvasás után alszanak.

–      A GRUND, illetve az Erdei iskola csoportjába járó gyermekek csendes foglalkozásba kezdenek a pedagógus vezetésével, társasjátékoznak, különböző készégfejlesztő gyakorlatokat végeznek, játszanak.

15.30-17.00 –      Zajlanak a délutáni foglalkozások, a gyermekek folytatják a szabadidős, készségfejlesztő, és/vagy kézműves tevékenységet, szabadtéri játékot

–      Hazamenetel: a gyermekeket 17 óráig hazaviszik a szülők.

 1. Szabályok

Mosdóhasználat:

A gyermekek és a pedagógusok kezet mosnak és mosdót használnak: érkezés után, étkezés előtt és után; ébredés/tüsszentés/köhögés után; a mosdó használata után; a kültéri tevékenység után; mikor összepiszkolódik a gyermek keze.

A mosdó használata a pedagógus irányítása alatt csoportosan történik. Szükség esetén egyéni kérésre is használható a mosdó. A vízzel való pancsolás, sározás kerülendő.

(Ahol a csapvíz NEM iható, palackozott vizet biztosítunk a programjainkban résztvevőknek.)

Szappant, kéztörlőt, WC-papírt, fertőtlenítő szert, mosószert biztosítunk, a pedagógusok gondoskodnak, hogy ezek mindig elérhetők legyenek. A pedagógus jelzi a szervezőknek, amennyiben fogytán van a készlet.

Játékok használata:

A szolgálatos pedagógusok leltár alapján veszik át a játékokat, kellékeket, és adják át azokat a következő heti csoportnak. Amennyiben valamelyik játék megrongálódott jelezni kell a leltári jegyzőkönyvben.

A beltéri játékok kizárólag benn használhatók.

A társasjátékokat, kirakósokat lehetőleg asztal mellett használják a gyermekek, a játék befejeztével a tartozékokat a pedagógus vezetésével össze kell szedni, dobozba tenni.

A többi beltéri játékot, íróeszközöket is kötelező elpakolni használat után.

Ragasztókat kupakkal lezárva tároljuk, kisollókat összeszedjük használat után. A ragasztópisztolyokat kizárólag a pedagógusok szigorú felügyelete mellett lehet használni.

A kézimunka után a gyermekek munkaterületét tisztán hagyjuk.

Ágyak és ágynemű használata:

Az ágyat egész héten ugyanaz a gyermek használja. Az ágyakat nem helyezzük egymásra, takarításkor ügyelni kell, hogy ne keveredjenek össze. A gyermek nevével való felcímkézés ajánlott.

Az ágyneműt hetente kimossuk, ez a helyi dadus feladata. Az Erdei óvodában a használt ágyneműt a konyhában kell hagyni a dadusnak péntekenként, aki kimossa és visszahúzza a matracokra ezeket.

A termek használata:

A termekben található berendezést óvni és tisztán tartani szükséges.

Használat előtt és után a termet ki kell szellőztetni.

A programhelyszín használata program után tilos.

Foglalkozások

A gyermekek állandó felügyeletet a szolgálatos pedagógus biztosítja a nap folyamán. Felügyeletlenül hagyni gyermekeket tilos. Egyszerre egy helyiségben/helyen zajlanak a tevékenységek.

Amennyiben valamelyik gyermek nem tud integrálódni a csoporttevékenységekbe, zavarja a pedagógus munkáját, következetesen fegyelmezetlen és/vagy durván viselkedik, esetleg rongál, a szülővel való előzetes egyeztetés után, kizárható a programból.

Amennyiben bármilyen baleset történik, a helyzet súlyossága függvényében, a szolgálatos pedagógus azonnal intézkedik: kisebb horzsolásokat, ütéseket a rendelkezésére bocsájtott ragtapasszal és fertőtlenítőszerrel kezeli, előzetes kézmosás után, súlyosabb sérülések esetén, azonnal értesíti a szülőket és a szervezőket, szükség esetén kihívja a mentőszolgálatot.

 

 1. Támogatások

Az Argumentum nostrum egyesület tevékenységét nemzeti jelentőségű programként jegyzi a Magyar Kormány 2018 óta, és az egyesület működését jelentős szakmai és kulturális intézményként támogatja. Programjaink megvalósulását a Magyar Kormány támogatja, a Bethlen Gábor Alap közreműködésével, a Kolozsvári városi tanács, Kolozs megyei tanács. A program terjeszkedését a Communitas Alapítvány támogatja.

 

Frissítve: 2023.06.18-án

 

 

REGULAMENTUL PROGRAMELOR

asociației Argumentum nostrum

 

 1. Organizator

Programele de vară ale asociației Argumentum nostrum sunt:

– ANYÓ – grădiniță de vară pentru copii de 3-6 ani,

– GRUND – scoala de vara pentru copii cu varste intre 6-11 ani,

– GRADINITA SI/SAU SCOALA DE PĂDURE – activități de agrement cu grup mixt (copii cu vârste intre 3-9 ani) într-un sat de lângă Cluj-Napoca

– TANODA – program pentru copii cu nevoi de educație specială

– ALKOTÓHÁZ – Grund pentru elevii din clasele 5-8.

Detalii despre asociație:

Sediu: Cluj-Napoca, str. Bocskai / Sextil Pușcariu 3, etaj 1, ap. 7.

Număr fiscal: 35543557

Număr de cont bancar (cod IBAN): RO13 BTRL RONC RT03 3443 3501

Echipa organizatoare:

Fekete Emőke, președintele asociației, organizator șef.

 1. Înscrierea în Programe

Participarea la programe este condiționată de înscriere, numărul de locuri este limitat. Părinții sunt obligați să ne anunțe în prealabil și la timp dacă copilul lor nu participă la activitatea de grup săptămânală, astfel încât să putem transfera locul următorului copil pe lista de așteptare.

Ne rezervăm dreptul de a schimba locația și de a schimba profesorul și ne adaptăm continuu programul la nevoi.

 1. Cotizația de membru

Un părinte care își înscrie copilul într-unul dintre grupurile de program ale asociației devine membru al programului asociației. Membrii programului au drepturile și obligațiile membrilor programului pe durata programului de grup. În acest sens, membrul programului trebuie să plătească cotizația de membru al programului, care se anunță pentru fiecare grup de program pentru a sprijini funcționarea grupului (grupurilor) selectat(e).

Cotizația de membru al programului este nerambursabilă. Dacă renunțați la oricare dintre programele noastre, puteți face acest lucru din contul nostru prin intermediul site-ului nostru web, în conformitate cu politicile programului. În cazul în care nu puteți participa la programele noastre din cauza unei boli, vă rugăm să anunțați organizatorii cu adeverință medicală la programok@argumentumnostrum.ro. În acest caz, cotizația de membru al programului va fi rambursată sub formă de voucher de program, în conformitate cu regulamentul programului.

În cazul în care părintele nu este în măsură să susțină funcționarea grupului selectat cu acordul său (defavorizat social, cu venituri mici, familie numeroasă), acesta poate aplica în prealabil pentru locuri suplimentare suportate la programok@agumentumnostrum.ro.

Regula generala:

Cotizația de membru al programului poate fi plătită de către solicitant în momentul înscrierii la eveniment sau cel târziu cu o zi înainte de eveniment.

Regula speciala:

Ținând cont de dinamica înscrierii la programe, asociația organizatoare poate prevedea ca cotizația de membru să fie plătită parțial sau integral înaintea evenimentului, după cum se arată mai jos:

 1. În cazul în care solicitantul se înscrie la punctul program cu mai mult de o săptămână înainte de eveniment, acesta trebuie să achite o parte din cotizația de membru la momentul înscrierii.
 2. În cazul în care solicitantul se înscrie la punctul de program cu 1 săptămână înainte de eveniment, acesta trebuie să achite cotizația de membru integral la momentul înscrierii. În săptămâna dinaintea evenimentului, toți solicitanții anteriori trebuie să plătească restul taxei de membru al programului, în caz contrar, cererea dvs. va fi anulată și veți pierde suma taxei de membru plătită în avans.

Solicitantul este liber să aplice pentru punctele program în contul creat pe site-ul asociației până în săptămâna dinaintea punctului program (denumit în continuare termenul limită): le puteți șterge complet sau puteți alege un alt punct de program. Dacă ați plătit o parte din cotizație sau ați plătit deja cotizația integrală, suma plătită va urma și modificarea punctelor de program selectate din următoarea imagine:

 1. Cotizația de membru la program plătită prin aplicația modificată înainte de termenul limită va fi transferată în programul modificat.
 2. În cazul unei cereri anulate înainte de termenul limită, atunci când solicitantul nu alege un nou program, acesta va primi un voucher de program egal cu valoarea cotizației de membru plătită pentru programul anulat. Solicitantul poate avea oricând un voucher și îl poate folosi pentru a aplica pentru alte puncte de program.

Asociația este liberă să decidă cum să plătească cotizația de membru al programului și îi va informa pe cei interesați în momentul anunțării punctului de program. Dacă solicitantul înscrie mai mult de un copil în programele noastre, cotizația de membru al programului este per copil.

Cotizația parțială de membru NU SE RESTITUIE.

 1. Drepturile și obligațiile asociației organizatoare și ale părinților care se înscriu la programe: Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza sau modifica înscrierea unui copil dacă:
 • Locurile sunt pline;
 • Copilul poartă scutec;
 • Copilul are nevoie de educație specială;
 • Copilul este bolnav.
 • Copilul are tulburări de comportament care afectează buna funcționare a procesului educațional sau siguranța altor copii;
 • Beneficiarul nu îndeplinește sau nu si-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract/înscriere pe durata programului.

Evenimente neprevăzute precum și boli transmisibile etc. programul este suspendat.

Organizatorul se obliga si asigura:

 1. a) persoana care îngrijește și educă copilul;

(b) mijloacele și echipamentele necesare activităților zilnice;

(c) prânzuri calde cu trei feluri pe zi;

(e) informează părinții cu privire la comportamentul copilului;

(f) anunță imediat părinții cu privire la orice modificare a stării de sănătate a copilului sau, în caz de urgență, anunță serviciul de ambulanță;

(g) izolează copiii bolnavi din comunitate, precum și pe cei care reprezintă o amenințare pentru sănătatea altora;

(h) să urmeze instrucțiunile alimentare sau de medicamente furnizate de părinte;

(i) nu transferă către terți datele personale colectate în beneficiul programului și le utilizează numai în scopurile programului și le șterge după utilizare;

(j) modifică sau șterge datele personale colectate la cerere.

Drepturile și obligațiile unui părinte care se înregistrează la programe:

(a) informează organizatorul cu privire la orice problemă legată de starea de sănătate a copilului: alergii, istoric medical, probleme de comportament observate, alimentație, boli cronice, stare de sănătate etc.;

(b) informează organizatorul în scris cine merge după copil;

(c) respectă orarul programului (9:00-17:00);

(d) respectă regulile de securitate impuse de lege în cadrul instituției;

(e) aduce copilul în comunitate într-un mod sănătos. Dacă sunt semne de boală, părintele trebuie să ducă copilul acasă;

(f) să informeze profesorul de serviciu cu privire la orice modificare a stării de sănătate a copilului. In cazul in care copilul are o boala infecțioasa, părintele va anunța organizatorul chiar daca acesta nu o aduce la activitate;

(g) în cazuri urgente, să permită tratarea copilului de către specialiști;

(h) își asumă întreaga responsabilitate pentru proprietatea copilului, în caz de pierdere/avarie, organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu se poate pretinde nicio despăgubire;

 

 

 1. Pedagogi și animatori

Programele asociației se desfășoară cu ajutorul pedagogilor. Aceștia lucrează în ture și sunt asistați de personal auxiliar și voluntari. În grupele Grădiniței/Școlii de Pădure sunt două cadre didactice în același timp pe toată durata programului. Animatorii conduc diverse ateliere. Atelierele sunt programate pe parcursul programului.

Programul săptămânal este organizat pe teme propuse de educatori. Pedagogul este obligat să prezinte un plan de activitate săptămânal înainte de începerea programului, care include o descriere/scenariu a activităților propuse, defalcate pe zi. Programul planificat se poate schimba în funcție de vreme. În cadrul activității de grup, profesorul pregătește cu cântece, rime, exerciții de dezvoltare a deprinderilor, jocuri și lucrări de artizanat legate de subiect.

Supraveghetorii copiilor lucrează de la 8:00 la 12:30 dimineața și de la 12:30 la 17:00 după-amiaza. Aceștia pot pleca după-amiaza după și ultimul copil din grupă a plecat acasă.

 1. Program zilnic

8.30-9.00 – Sosirea și primirea copiilor: copiii sunt aduși la program de către părinți și însoțitori și predați supraveghetorului de serviciu.

9.00- 10.00 – Copiii se joacă, se cunosc, apoi după ce s-au spălat pe mâini iau micul dejun / adus de acasă.

10.00-12.00 – Jocuri și activități recreative, educaționale, de dezvoltare, meșteșugărești

12.00-12.30 – Spălarea mâinilor, pregătirea prânzului asigurată de serviciul de catering;

În locurile unde funcționează în paralel grupurile ANYÓ și GRUND, grădinițele de vară iau masa întâi, apoi școlarii de la ora 13:30.

12.30-13.30 – Prânz – În locurile unde lucrează în paralel grupurile ANYÓ și GRUND, preșcolarii de vară iau masa întâi, apoi școlarii de la 13:30 la 14:30.

13.30 (14:30) -15.30 – Copiii din grupele ANYÓ și ale grădinițelor de pădure se pregătesc să se culce și apoi adorm după ce au citit o poveste. – Copiii aparținând grupului GRUND și Școala de pădure încep o activitate liniștită condusă de profesor, joacă jocuri de societate, efectuează diverse exerciții și jocuri de dezvoltare a abilităților.

15.30-17.00 – Au loc cursuri de după-amiază, copiii se angajează în petrecerea timpului liber, dezvoltarea abilităților și/sau activități de meșteșuguri, joacă în aer liber – Plecarea acasă: copiii sunt duși acasă de către părinți până la ora 17:00.

 1. Reguli

Utilizarea chiuvetei:

Copiii și educatorii se spală pe mâini și folosesc toaleta: după sosire, înainte și după masă; după trezire / strănut / tuse; după folosirea lavoarului; după activități în aer liber; când mâna copilului se murdărește. Folosirea lavoarului se face pe grupe sub îndrumarea profesorului. Dacă este necesar, chiuveta poate fi folosită la cerere individuală. Stropirea cu apă trebuie evitată.

(Unde apa de la robinet nu este potabilă, asigurăm apă îmbuteliată pentru participanții la programele noastre.) Oferim săpun, prosoape de mână, hârtie igienică, dezinfectant, detergent, educatorii se asigură că sunt întotdeauna la dispoziție. Profesorul va anunța organizatorii dacă stocul este epuizat.

Jocuri:

Educatorii preiau jucăriile și rechizitele pe baza unui inventar și le predau grupului de săptămâna următoare. Dacă vreuna dintre jucării este deteriorată, acestea trebuie raportate în procesul-verbal de inventar. Jocurile de interior sunt numai pentru uz interior. Jocurile de societate și puzzle-urile sunt folosite de preferință de către copii la masă, iar la sfârșitul jocului accesoriile trebuie strânse și puse într-o cutie sub îndrumarea profesorului. Alte jucării de interior și instrumente de scris trebuie, de asemenea, ambalate după utilizare. Păstrați adezivii închiși cu capace și colectați foarfecile după utilizare. Pistoalele de lipici trebuie folosite numai sub stricta supraveghere a educatorilor. După activitate, zona de lucru a copiilor este lăsată curată.

Utilizarea patului și a lenjeriei de pat:

Patul este folosit de același copil pe tot parcursul săptămânii. Paturile nu sunt așezate una peste alta, trebuie avut grijă să nu le amestecați la curățare. Se recomandă etichetarea cu numele copilului. Lenjeria de pat este spălată săptămânal, aceasta fiind responsabilitatea bona locală. La Grădinița de Pădure, lenjeria de pat uzată ar trebui lăsată în bucătărie de către bona vineri, care le va spăla și le va trage înapoi pe saltele.

Utilizarea camerelor/sălilor:

Echipamentele din încăperi trebuie protejate și păstrate curate. Camera trebuie ventilată înainte și după utilizare. Utilizarea locației programului după program este interzisă.

Copiii sunt supravegheați constant de profesorul de gardă pe tot parcursul zilei. Nu lăsați copiii nesupravegheați. Dacă un copil nu se poate integra în activitățile de grup, interferează cu munca profesorului, este constant indisciplinat și/sau se comportă nepoliticos, după consultarea prealabilă cu părintele, poate fi exclus din program.

În cazul în care apare vreun accident, în funcție de gravitatea situației, profesorul de serviciu va lua măsuri imediate: tratați abraziunile minore, pumnii cu banda adezivă și dezinfectantul din dotare, după spălarea mâinilor în caz de răni mai grave, anunțați imediat părinții și organizatorii, sunați la serviciul de ambulanță dacă este necesar.

 1. Subvenții

Guvernul Ungariei consemnează activitățile asociației Argumentum nostrum ca program de importanță națională din 2018 și sprijină funcționarea asociației ca instituție profesională și culturală semnificativă. Implementarea programelor noastre este susținută de Guvernul Ungariei, cu asistența Fondului Bethlen Gábor, a Consiliul local din Cluj-Napoca și a Consiliului Județean Cluj. Extinderea programului este susținută de Fundația Communitas.

Actualizat: 30.06.2023