Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Program szabályzat

A SZERVEZŐ ADATAI:
ARGUMENTUM NOSTRUM EGYESÜLET
Székhely: Kolozs megye, Kolozsvár, Calea Dorobanților 25/38 sz.
CUI: 35543557
KAPCSOLATTARTÓ: Fekete Emőke, elnök
Email: nyari.ovoda.kolozsvar@gmail.com

A SZERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy gyerek beíratását visszautasítsa vagy módosítsa, ha:
 A helyek beteltek;
 A gyermek speciális oktatást igényel;
 A gyermeknek olyan viselkedési zavarai vannak, melyek befolyásolják az oktatás folyamatának megfelelő működését vagy a többi gyermek biztonságát;
 A kedvezményezett nem teljesíti vagy nem teljesítette a program során a szerződésben/beiratkozáskor vállalt kötelezettségeit.
Előre nem látható események, valamint fertőző betegségek stb. esetén a programot felfüggesztjük.

A szervező vállalja és biztosítja:
a) oktatókat a tevékenységekhez;
b) az oktatási folyamathoz szükséges oktatási eszközöket és a szükséges felszereléseket;
c) a felügyeletet a gyerekek pihenése, étkezése és játék ideje alatt, valamint segítséget nyújt a mosdóban;
d) napi három fogásos, meleg ebédet;
e) tájékoztatja a szülőket a gyerek eredményeiről, viselkedéséről;
f) azonnal értesíti a szülőket a gyerek egészségi állapotának változásáról, illetve sürgősségi esetben értesíti a mentőszolgálatot;
g) elkülönítik a közösségtől a beteg gyermekeket, valamint azokat, akik veszélyt jelentenek mások egészségére;
h) betartja a szülő által közölt étkezési vagy gyógyszeres kezelési útmutatást;
i) a program érdekében begyűjtött személyes adatokat harmadik személynek át nem adja, és kizárólag a program céljainak megvalósítására használja, használat után törli ezeket;
j) kérésre módosítja, törli a begyűjtött személyes adatokat.

A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
a) tájékoztatja a szervezőt a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos bármely dologról: allergia, kórtörténet, megfigyelt magatartási problémák, étrend, krónikus betegségek stb.;
b) értesíti a szervezőt, ha nem ő megy a gyerekért;
c) tiszteletben tartja a programidőt (9:00-17:00);
d) az intézményen belül, a törvényben előírt biztonsági szabályokat betartja;
e) a gyereket egészségesen hozza a közösségbe. Amennyiben betegség jelei észlelhetők, a szülő köteles a gyereket hazavinni;
f) tájékoztatja az óvónőt a gyerek egyészségi állapotában bekövetkezett bármely változásról. Amennyiben a gyereknek fertőző betegsége van, a szülő akkor is tájékoztatja erről a szervezőt, ha nem hozza a tevékenységre;
g) sürgős esetben megengedi, hogy a gyereket szakorvosok kezeljék;
h) a gyerek tulajdonáért teljes felelősséget vállal, veszteség/kár esetén, a szervező nem vállal felelősséget és kártérítés sem követelhető;

2019. május 19. Kolozsvár